Greenleaf Viet Nam

Túi tinh dầu thơm phòng Fresh Scents của Mỹ

Thường khi nhắc đến tinh dầu thơm phòng chúng ta nghĩ đến ngay 2 loại sản phẩm thông dụng là tinh dầu xông hương và tinh dầu khuếch tán.

Với tinh dầu xông hương thông thường sẽ phải mua thêm đèn xông + tinh dầu để xông, còn đối với tinh dầu khuếch tán sẽ có que cắm để khếch tán trong không khí.

Mỗi sản phẩm trên đều có những ưu và nhược điểm riêng:

  • Tinh dầu xông hương có ưu điểm là tạo hương thơm nhanh và mạnh, tuy nhiên phải mua thêm đèn xông, châm nước và tinh dầu thường xuyên, thay bóng đèn khi bị cháy.
  • Đối với tinh dầu khuếch tán có ưu điểm là không cần dùng đèn xông, không phải châm nước và tinh dầu, tuy nhiên thường hương thơm chỉ giới hạn ở không gian nhỏ, thời gian sử dụng khá ngắn vì đặc tính tự khuếch tán trong không khí.

Để khắc phục được hạn chế của 2